INFO \\

Hoe registreren?

Voor uw eerste aankoop, dient u zich te registreren en een geldig emailadres op te geven. Hou deze inloggevevens goed bij voor later gebruik.

Indien u abonneehouder bent en we beschikken reeds over uw emailadres, gebruik dan de functie “log in” en vraag eventueel een nieuw paswoord aan.

Indien u abonneehouder bent en we beschikken nog niet over uw emailadres, gelieve uw huidig account te gebruiken en aan te vullen.  Dit kan door de knop “LINK”aan te klikken waarmee u de online ticketing linkt aan de gegevens die we reeds van u bezitten. U benodigt hiervoor uw geboortedatum, het klantnummer (cus.nr) dat zich linksonder op uw abonnement bevindt en een emailadres dat nog niet in ons bestand zit.

Hoe reserveren?

Door op een wedstrijd en vervolgens op het stadionplan te klikken kan u reserveren in de beschikbare tribunes.

In het stadion zijn de vakken ABCD en IJK genummerd en de vakken LMNOP en EFGH ongenummerd. Let wel ook voor deze laatste vakken dient u bij on line reservatie een rij en stoel aan te klikken.  Uw toegangsbewijs zal echter de vermelding “ongenummerd” dragen.

Maximaal 4 tickets per reservatie worden toegelaten. Betaling kan met Bancontact en iDeal. Per ticket is er bijkomend een transactiekost voor verwerking van de betaling en de reservatie.

Kinderen jonger dan 6 jaar mogen gratis het stadion binnen met een ticket dat ter plekke in onze ticket corner wordt overhandigd aan de ouder in het bijzijn van het kind. Dit kan niet online.

Na uw reservatie ontvangt u op het door u opgegeven emailadres onmiddellijk een betalingsbevestiging en een mail met bijlagen in PDF-formaat op A4. Indien u deze niet meteen ontvangt, check dan eerst uw spam-folder.
U vindt onderaan op deze PDF uw ticket(s). Druk dit document op ware grootte af (één A4-blad per ticket – niet recto verso). Het ticket hoeft niet in kleur geprint te worden maar de barcode moet duidelijk zijn.

Toegang tot het stadion

Plooi uw pagina in drie op briefformaat met de barcode bovenaan. Schuif de barcode op de dag van de wedstrijd in één van de scanners aan de poorten aangeduid voor “online tickets” aan het stadion.

Per persoon kan de barcode van één ticket worden gescand. Iedereen in uw gezelschap dient dus over zijn ticket of abonnement te beschikken.

Bescherm bij regenweer de barcode tegen het vocht zodat deze goed leesbaar blijft.

Controle van bagage, kleding, identiteit en leeftijd bij het betreden van het stadion zijn mogelijk als bepaald in de voetbalwet. Een ieder die zich tegen deze controle of afgifte verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp, wordt door de stewards de toegang tot het stadion ontzegd.

BELANGRIJK! Bij herprinte, doorgemailde of gekopieerde tickets is het slechts de eerst aangeboden kopij die toegang verleent.

 

Abonnement verloren?  U kan voor 10 EUR een duplicaat van uw abonnement verkrijgen in de ticket corner. Het oude abonnement wordt dan meteen ongeldig.

 

Herroepingsrecht

Volgens de EU-wetgeving heeft u het recht om binnen de 14 dagen alsnog af te zien van online-aankopen en van andere aankopen die u niet in een winkel gedaan heeft, dit geldt echter niet voor voetbal- en concerttickets.  Elke aankoop van online tickets op tickets.beerschotwilrijk.be is dus onherroepelijk.


Vragen?

Bij mogelijke problemen met het lezen van de barcode aan het stadion of indien u meer uitleg wenst, gelieve u te wenden tot de ticket corner aan de hoofdingang.

Indien u voorafgaand aan de wedstrijd vragen heeft, kan u terecht op tickets@beerschotwilrijk.be

 

 

Privacy Statement KFCO Beerschot Wilrijk


KFCO Beerschot Wilrijk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. KFCO Beerschot Wilrijk zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

Je kan je persoonlijke gegevens bij ons laten wijzigen op basis van het correctierecht. Het is mogelijk om te achterhalen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar ze precies voor gebruikt worden. Onvolledige of onjuiste informatie kan op deze manier worden hersteld of verwijderd.
Het is mogelijk je te beroepen op het recht van verzet. Dit houdt in dat je als betrokkene of gemachtigde een verzoek kan doen tot beëindiging van de gegevensverwerking. Je dient dit te doen door een bericht voorzien van een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen naar tickets@beerschotwilrijk.be of door u persoonlijk aan te bieden in onze ticketcorner op een wedstrijddag.

 

Online reserveren en algemene verkoopsvoorwaarden


KFCO Beerschot-Wilrijk vzw maakt van het systeem van Tickethour (www.tickethour.com) gebruik om onlinereserveringen voor voetbalwedstrijden mogelijk te maken. Tickethour treedt enkel op als technologieverschaffer die de transactie tussen de ticketbesteller (hierna de ‘koper’ genoemd) en de ticketaanbieder (hierna de ‘organisator’ genoemd) faciliteert.

De koper bevestigt 18 jaar of ouder te zijn en gaat akkoord met de Algemene Verkoopsvoorwaarden. Elke verkoop van tickets en/of e-tickets gebeurt pas na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. Het verzakingsrecht is niet van toepassing gezien de dienst, c.q. de verkoop van tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd. De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

Onze tickets blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procédé strikt verboden. Het is verboden de tickets door te verkopen of deze om commerciële redenen op enigerlei wijze aan derden te verschaffen.

De tickets die zonder toestemming worden doorverkocht, geven geen recht op toegang. De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt(-en) zich tevens het recht voor om tickets te annuleren zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets te koop worden aangeboden. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de koper. Identiteitscontrole van de tickethouder door de organisator of de officiële ticketverdeler is mogelijk.

Enkel de eerste aanbieder van het e-ticket krijgt toegang verleend tot het evenement.

Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator is elk commercieel gebruik van de naam KFCO Beerschot-Wilrijk vzw strikt verboden.

Betwistingen omtrent bestellingen dienen ons schriftelijk kenbaar te worden gemaakt ten laatste acht dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling.

Wijzigingen in de data en/of plaatsen van de wedstrijd, wijzigingen in de opstelling en/of beschikbaarheid van de plaatsen en afgelastingen van de wedstrijd behoren tot de uitsluitende aansprakelijkheid van de organisator. Tickethour treedt enkel op als tussenpersoon voor de reservering van tickets en beperkt uitdrukkelijk zijn eventuele aansprakelijkheid tot dit domein.

Indien de wedstrijd wordt afgelast, blijven de tickets geldig voor dezelfde wedstrijd op een nieuwe datum. Afgelastingen van wedstrijden geven geenszins aanleiding tot terugbetaling of omwisseling van de tickets.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische Wetgeving. Indien bepalingen van deze algemene voorwaarden als onafdwingbaar zouden beschouwd worden, blijven de resterende bepalingen gelden en zal de onafdwingbare bepaling worden vervangen door de afdwingbare bepaling die het nauwst aansluit bij de onderliggende bedoeling van de onafdwingbare bepaling. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

KFCO Beerschot-Wilrijk vzw houdt zich aan de gedragscode opgesteld door BeCommerce: code (pdf).